Πρόβλημα λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Πρόβλημα λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Σας ενημερώνουμε πως το σύνολο των τηλεφωνικών γραμμών του Νοσοκομείου μας δεν λειτουργούν καθώς υπάρχει σοβαρή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την επανέναρξη λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών, έως τότε η επικοινωνία με τις υπηρεσίες μας μπορεί να γίνει μέσω email.