ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚ.01.2022ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (CPV:48822000-6)» ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169976

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚ.01.2022ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (CPV:48822000-6)» ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169976

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.