ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12668/17-08-2022 για την προμήθεια του είδους: «Αλάτι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12668/17-08-2022 για την προμήθεια του είδους: «Αλάτι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ