Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ