Άρση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στον α/α ΕΣΗΔΗΣ 156679 για το Τμήμα 1 υποέργο 1 «Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα γεν. Χειρ.» (4 τεμ.) του υπ’αριθμ. Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού

Άρση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στον α/α ΕΣΗΔΗΣ 156679 για το Τμήμα 1 υποέργο 1 «Χειρουργικά τραπέζια, ηλεκτρικά, τροχήλατα με παρελκόμενα γεν. Χειρ.» (4 τεμ.) του υπ’αριθμ. Ε.01/2022 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού

Μπορειτε να δειτε το σχετική απόφαση εδώ