ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.01.2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.01.2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ