ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Κάθετου αυτόκαυστου κλιβάνου για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Κάθετου αυτόκαυστου κλιβάνου για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ