Διευκρινήσεις επι του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Διευκρινήσεις επι του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Μπορείτε να δείτε τις δύο  διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό εδώ