Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων» για το Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων» για το Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ