Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 7872/16.05.2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσίες Ταχυδρομικών Αποστολών» του Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 7872/16.05.2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσίες Ταχυδρομικών Αποστολών» του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ