Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών ‘ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τ.Ν.) ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών ‘ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τ.Ν.) ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Μπορείτε να δείτε περισσσότερα εδω