Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) «Φορείων μεταφοράς ασθενών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) «Φορείων μεταφοράς ασθενών»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ