Ενημέρωση τροποποίησης του υπ ́αριθμ. Δ.03/2022 Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

Ενημέρωση τροποποίησης του υπ ́αριθμ. Δ.03/2022 Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε την σχετική ενημέρωση εδώ