Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια των ειδών “ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ” με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια των ειδών “ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ” με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ