Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ στο Γ.Ν. Σερρών με ημερομηνία έναρξης 01-04-2022

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ στο Γ.Ν. Σερρών με ημερομηνία έναρξης 01-04-2022

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε και την διαδικασία, τους  κανόνες ασφαλείας, δεοντολογίας και συμπεριφοράς κατα την υλοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών εδώ.