Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια ειδών “Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την ανίχνευση με τη μέθοδο Real-Time PCR του ιου SARS-CoV-2 με με συνοδό εξοπλισμό θερμοκυκλοποιητή Real-Time PCR και αυτόματο σύστημα εξαγωγής νουκλεϊκών οξέων ”.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια ειδών “Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την ανίχνευση με τη μέθοδο Real-Time PCR του ιου SARS-CoV-2 με με συνοδό εξοπλισμό θερμοκυκλοποιητή Real-Time PCR και αυτόματο σύστημα εξαγωγής νουκλεϊκών οξέων ”.

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.