Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) «Καρδιοτοκογράφων »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) «Καρδιοτοκογράφων »

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.