Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ορθοπαντογράφου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ορθοπαντογράφου

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

***10-03-2022*** Παροχή διευκρίνισης επί της υπ’αριθμ. 4146/09-03-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.