Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 1005/19.01.2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων» του Γ. Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. 1005/19.01.2022 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων» του Γ. Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.