Ευχαριστήριες επιστολές οικογένειας ασθενούς προς τις κλινικές Νεφρολογική και Χειρουργική

Ευχαριστήριες επιστολές οικογένειας ασθενούς προς τις κλινικές Νεφρολογική και Χειρουργική

Μπορείτε να διαβάσετε τις επιστολές παρακάτω:

1. Νεφρολογική Κλινική

2. Χειρουργική Κλινική

Υπάρχει η συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων για την δημοσιοποίηση της επιστολής.