Χορήγηση θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών γίνεται χορήγηση θεραπείας μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Εξωτερικοί ασθενείς στους οποίους έχει εγκριθεί η θεραπεία, μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2321097818 για περαιτέρω συνεννόηση.