Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’ αρ. Δ.09/2021 διαγωνισμού: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’ αρ. Δ.09/2021 διαγωνισμού: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.