Δημοσίευση Διακήρυξης και ορθή επανάληψη Διακήρυξης για την διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Δημοσίευση Διακήρυξης και ορθή επανάληψη Διακήρυξης για την διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή σε “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.