Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Δ.08/2021 ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων”

Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Δ.08/2021 ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού εδώ.

***18-1-2022**** Απαντήσεις επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων τις οποίες μπορείτε να τις δείτε εδώ.

***25-1-2022*** Απάντηση επι του ερωτήματος παράτασης το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ