Προκήρυξη της υπ’αριθμ. Δ.08/2021 διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού Δ.08/2021 για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων».

Προκήρυξη της υπ’αριθμ. Δ.08/2021 διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου διαγωνισμού Δ.08/2021 για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

***30-12-2021*** Απάντηση επί  αιτήματος παροχής διευκρινίσεων που μπορείτε να δείτε εδώ.