Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας αποσφράγισης του υπ’αριθμ. Δ.04/2021 Ανοικτού άνω των ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες προσωπικού Εστίασης”

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας αποσφράγισης του υπ’αριθμ. Δ.04/2021 Ανοικτού άνω των ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες προσωπικού Εστίασης”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.