Διορθωτική προκήρυξη στον διαγωνισμό “Υπηρεσίες Εστίασης”

Διορθωτική προκήρυξη στον διαγωνισμό “Υπηρεσίες Εστίασης”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφό εδώ.