Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το κόστος δημοσίευσης περίληψης της υπ’αριθμ. Διακήρυξης Δ.04/2021

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το κόστος δημοσίευσης περίληψης της υπ’αριθμ. Διακήρυξης Δ.04/2021

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ.