Παροχή διευκρινίσεων επι της υπ΄αρίθμ. διακήρυξης Δ.04/2021 ανοικτού άνω των ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης” Συστήμ. Αριθμ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 141748

Παροχή διευκρινίσεων επι της υπ΄αρίθμ. διακήρυξης Δ.04/2021 ανοικτού άνω των ορίων Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης” Συστήμ. Αριθμ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 141748

Μπορείτε να δείτε τις διευκρινίσεις επι των ερωτημάτων εδώ.