Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης”

Μπορείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης εδώ.

****19-11-2021**** Σημαντική ανακοίνωση επι της διακήρυξης, την οποία μπορείτε να δείτε εδω.

****26-11-2021**** Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.

****29-11-2021*** Διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης μπορείτε να δείτε εδώ.

****22-12-2021*** Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.