Διακήρυξη υπ’αρ. Δ.05/2021 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία: «Υγρά Καύσιμα»

Διακήρυξη υπ’αρ. Δ.05/2021 διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία: «Υγρά Καύσιμα»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία της διακήρυξης εδώ.