Προσωρινός πίνακα επιλογής εκπαιδευτών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Σερρών για το έτος 2020-2021 και Υποβολή Ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα Υποψηφίων Εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Σερρών

Προσωρινός πίνακα επιλογής εκπαιδευτών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Σερρών για το έτος 2020-2021 και Υποβολή Ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα Υποψηφίων Εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τον Προσωρινό πίνακα επιλογής εκπαιδευτών στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Σερρών για το έτος 2020-2021 εδώ.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την υποβολή Ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα Υποψηφίων Εκπαιδευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν. Σερρών εδώ.