ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μπορείτε να δείτε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης εδώ.