Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων παροχής «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)» (CPV79713000-5: Υπηρεσίες φύλαξης) του Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων παροχής «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)» (CPV79713000-5: Υπηρεσίες φύλαξης) του Γ.Ν. Σερρών

περισσότερα εδώ