Δελτίο τύπου για την στελέχωση του Ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Σερρών

Δελτίο τύπου για την στελέχωση του Ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ.