«Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»

«Διενέργεια πρώτης (1ης) δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ