Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την προμήθεια των ειδών Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την προμήθεια των ειδών Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε περοσσότερα εδώ