Παράταση της διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του υπ’ αρ. Δ.04/2020 δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Παράταση της διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του υπ’ αρ. Δ.04/2020 δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.