Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την προμήθεια του είδους «Ορυκτό Αλάτι» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την προμήθεια του είδους «Ορυκτό Αλάτι» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να δείτε εδώ.