Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας και αξιολόγησης του υπ’αριθμ. Σ.06/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας και αξιολόγησης του υπ’αριθμ. Σ.06/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.