Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού Σ.06/2021 για την προμήθεια ειδών για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού Σ.06/2021 για την προμήθεια ειδών για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.