Ενημέρωση τροποποίησης του υπ΄αριθμ. Δ.07/2020 Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ενημέρωση τροποποίησης του υπ΄αριθμ. Δ.07/2020 Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα δείτε εδώ.