Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.26/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.26/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε εδώ.