Υγειονομικές εξετάσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών

Υγειονομικές εξετάσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, για την ομαλή προσέλευση και διεξαγωγή Υγειονομικών εξετάσεων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών Στρατιωτικών Σχολών, σας γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας και να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός, οι υποψήφιοι για εξέταση θα πρέπει να  κλείσουν ραντεβού, τηλεφωνικά στο νούμερο 14546 και ηλεκτρονικά στο site του Νοσοκομείου https://hospser.gr/ στο πεδίο «Ηλεκτρονικά Ραντεβού».

Εκτός των τακτικών προγραμματισμένων ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα εξετάζονται οι προσερχόμενοι υποψήφιοι ως ακολούθως:

  • Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο: όλες οι προσερχόμενες καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Ω.Ρ.Λ Ιατρείο: έως πέντε (5) καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Τετάρτης.
  • Οφθαλμολογικό Ιατρείο: έως πέντε (5) καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Καρδιολογικό Ιατρείο: έως έξι (6) κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
  • Ακτινολογικό: έως δέκα (10) καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Μικροβιολογικό: έως δέκα (10) καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Ψυχιατρική Εκτίμηση: όλοι οι προσερχόμενοι καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή, αφού πρώτα υποβληθούν σε ψυχιατρική δοκιμασία (Τεστ).

Στο Γραφείο προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών θα υπάρχει ιατρός για τρείς (3) ώρες 09.30 έως 12.30 προκειμένου να εκδίδει παραπεμπτικά για Αιματολογικές –Ακτινολογικές Εξετάσεις.

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Νικόλαος Φαρμάκης