Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.

27/5/2021 Διευκρίνιση επί της διακήρυξης εδώ.