Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’ αριθμ. Σ.03/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’ αριθμ. Σ.03/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.