Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ΄αριθμ. Σ.04/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: “ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ”

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ΄αριθμ. Σ.04/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: “ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.