Επαναλειτουργία Τακτικών Ιατρείων και ενεργοποίηση Λίστας Χειρουργείων για επεμβάσεις όλων των χειρ. ειδικοτήτων

Επαναλειτουργία Τακτικών Ιατρείων και ενεργοποίηση Λίστας Χειρουργείων για επεμβάσεις όλων των χειρ. ειδικοτήτων

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.