Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού Δ.07/2020 (αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ:104375) για την προμήθεια ειδών “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού Δ.07/2020 (αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ:104375) για την προμήθεια ειδών “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.