Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 2088/03-02-2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 2088/03-02-2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Μπορείτε να δείτε  τις διευκρινήσεις εδώ.